To request this information in another language or format, please contact [email protected]. Si aad u codsato foomkan oo qaab ama luqad kale ah, fadlan la xiriir [email protected].

Elliot Park Neighborhood, Inc. (EPNI) was established in 1976 with a primary focus of reinvesting in the community through renovation of existing housing and investment in new housing. The focus of the organization has shifted over the years and our mission now centers on addressing community issues, improving community connection and safety, and influencing development.  We invite you to join us in this work - contact us today to find out more!

Xaafada Elliot Park Inc. (EPNI) Waxaa la aasaasay 1979 tasoo diiradeeda kowaad ahaa dayactirka iyo dhismaha guryo cusub. Diirada ururka weey isbadashay sanado badan. Annaga mudnaanteena 2019 waxaa kujira dhismo, isticmaalka dhulka, iyo guryeeyn; nabad gelyada bulshada; Helitaanka cuntada; iyo isdhexgalka.